Общи условия и правила при настаняване

1. Регистрацията на гостите се извършва само след представяне на документ за самоличност.

2. Настаняването в почивната станция се извършва след 15:00ч.

3. Помещенията е почивната станция се освобождават до 11.00ч в деня на отпътуването, ако в резервацията не е упоменат и договорен изрично друг час.

4. Не се допуска нощуване в почивната станция на лица, които не са регистрирани.

5. Не се допуска пребиваването на домашни любимци в бунгалата/къщите,освен в предвидените за това, след предварителна договорка при резервацията. При наличие на предварителна договорка се дължи еднократна такса в размер на 25лв за целия престой.

6. Нанесените ЩЕТИ върху собствеността на почивната станция от всякакъв тип се заплащат на рецепция преди напускането и.

7. При посещения на деца в детските кътове, същите трябва да бъдат придружени от родител. Служителите на станцията не носят каквато и да е било отговорност за оставените без надзор от родители деца.

8. При напускане на почивната станция, в бунгалата/къщите не трябва да бъдат оставяни никакви хранителни продукти, подправки и други, донесени от гостите неща.

9. Абсолютно е забранено пушенето във всички бунгала и къщи, като при нарушаване на тази забрана ще трябва да заплатя такса почистване в размер на 150лв.

10. Контактната мрежа в бунгалата и къщите е слаботокова и при включване на електроуреди с обща мощност над 1400 вата, ще падне съответния предпазител, което ще спре електрозахранването. Този предпазител се намира в главното електрическо табло на станцията. Ако това стане през време, докато на станцията има домакини и те бъдат информирани, предпазителя че бъде вдигнат веднага. Ако това стане през друго време, предпазителя ще бъде вдигнат след като домакините бъдат информирани при пари удобен случай.

11. Рецепцията на станцията работи от 9.00ч до 20.00ч.

12. Капаро в размер на 50% от стойността на резервацията е дължимо до седмица след като е е направена.